תביעות למוסד לביטוח לאומי, תביעות לקצין התגמולים, ייצוג בועדות רפואיות

למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לביטוח הלאומי ולקצין התגמולים במשרד הביטחון, וייצוג נפגעים בוועדות רפואיות הן במוסד לביטוח לאומי והן במשרד הביטחון.

תביעות למוסד לביטוח לאומי

על פי חוק כל תושב ישראלי בן 18 ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח, ותשלום דמי הביטוח באופן רצוף מקנה זכאות לקצבאות הביטוח הלאומי.
בין הקצבאות שמשלם הביטוח הלאומי לזכאים ניתן למנות קצבה לנפגעי עבודה, קצבת נכות כללית, דמי אבטלה, קצבת שארים ותלויים, קצבת זקנה ועוד.

לעובד שנפגע במסגרת עבודתו ישנה זכות לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת דמי פגיעה עבור התקופה בה שהה בחופשת מחלה עקב התאונה (עד 90 יום) כמו כן החזר הוצאות רפואיות והוצאות עבור שיקום. לעובד יש גם זכות להגיש לביטוח לאומי תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה עקב התאונה ובמקרים כאלו יזומן העובד לוועדה רפואית של המוסד לשם קביעת דרגת נכותו הזמנית/צמיתה עקב התאונה. בהתאם לנכות שתיקבע על ידי הועדה הרפואית יקבע המוסד אם העובד זכאי למענק כספי או לקצבה חודשית.

לאדם עם נכות גבוהה, שאינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50% יש זכות לקבל קצבת נכות כללית חודשית מן הביטוח הלאומי.

קצין התגמולים במשרד הביטחון

נכים אשר נפגעו בעת ועקב שירותם הצבאי זכאים לתגמולים ממשרד הביטחון מתוקף חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 [נוסח משולב].
החוק חל על נכים שנפגעו בזמן שהיו חיילים בשירות סדיר, במילואים ובקבע, וכן על שוטרים (משטרה כחולה+מג"ב), סוהרים, ועובדים של המוסד והשב"כ.
מתוקף החוק מוענקות זכויות רבות הן לנכה שנפגע בעת שירותו הצבאי והן למשפחתו של הנכה מדרגה ראשונה.

את התביעה יש להפנות לקצין התגמולים במשרד הביטחון והוא מברר את התביעה ומפנה את הנכה במידת הצורך לבדיקה על ידי ועדה רפואית המורכבת מרופאים בתחומים הרלבנטיים לנכות