תאונות תלמידים, תאונות בבית הספר, תאונות בגן הילדים, תאונות בקייטנה

"תאונות תלמידים" הן הגדרה כוללנית לכל התאונות המתרחשות לילדים מגיל 3 ועד גיל 18, הלומדים בגן ילדים, בבית ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון, שנפגעו במוסד הלימודי או מחוצה לו (לאחר שעות הלימודים), בכל שעות היממה ובכל ימות השנה (כולל חגים וחופשים).

תאונות תלמידים מובחנות מתאונות אחרות באלמנט מרכזי אחד- כל התלמידים בישראל מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות מכוח חוק, כך שבמקרה של פגיעה של תלמיד, בנוסף לתביעה שניתן להגיש כנגד הגורם לתאונה, ניתן גם להגיש תביעה ולזכות לפיצוי מחברת הביטוח שביטחה את התלמיד בפוליסת תאונות אישיות. במקרים בהם נפגע התלמיד במהלך פעילות ספורט כחלק מאגודת ספורט, ניתן גם לקבל פיצוי מחברת הביטוח שביטחה את התלמיד מתוקף חוק הספורט.

כאשר מתרחשת חלילה לתלמיד תאונה, בין אם בבית הספר ובין אם מחוץ לבית הספר, יש לו אפשרות לתבוע מלבד הגורם לתאונה גם את חברת הביטוח שביטחה את התלמיד בפוליסת תאונות אישיות.

על פי חוק לימוד חובה, כל התלמידים בישראל אשר זכאים לחינוך חינם על ידי המדינה חייבים להיות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות והרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד הלימוד היא זו האחראית לבטח את התלמידים.
הביטוח חל על ילדים בגילאי 3-5 הלומדים בגן הילדים וכן על תלמידים בכיתות א' עד י"ב הלומדים במוסדות חינוך מוכרים.

הביטוח אינו "בחינם" והרשות המקומית גובה את דמי הביטוח מן ההורים במסגרת תשלומי הורים שמעבירים ההורים לבית הספר כל שנה.
הביטוח מקנה זכאות לפיצוי במקרה של מוות מתאונה, וכן במקרים בהם נקבעת נכות זמנית או צמיתה הנגרמת כתוצאה מתאונה שמתרחשת בזמן הלימודים וגם לאחר שעות הלימודים ומחוץ לשטח בית הספר.

הביטוח חל על התלמידים כל ימות השנה גם בחגי ישראל וגם בחופשת הקיץ, והוא חל על התלמיד 24 שעות ביממה בכל מקום שהוא נמצא התלמיד בין אם הוא בבית הספר ובין אם הוא בבית או במקום אחר.
חשוב לציין כי הפוליסה מחריגה תאונות דרכים ותאונות עבודה ולכן תלמיד שנפגע בתאונת דרכים או שנפגע במקום עבודתו לאחר הלימודים לא יהיה זכאי לפיצוי מתוקף הביטוח שהוצא לו.

ביטוח מכוח חוק הספורט

סעיף 7 לחוק הספורט מחייב כל ארגון ספורט או אגודת ספורט בישראל שבה חברים שחקני ספורט לבטח את החברים בה ואין זה משנה אם מדובר בשחקן של קבוצה מקצועית או קבוצה של חובבים או קבוצת נוער.
חשוב להדגיש כי תלמיד שנפגע בעת פעילות ספורט במסגרת של אגודת ספורט יהיה זכאי לפיצוי הן מתוקף פוליסת תאונות אישיות שהוציא לו בית הספר והן מתוקף הפוליסה שהוצאה לו בהתאם לחוק הספורט, ויהיה באפשרותו לתבוע גם את הגורם לתאונה.

לעו"ד ניסן גיצה ולעורכי הדין האחרים במשרד ניסיון רב בטיפול בתביעות תלמידים, והמשרד טיפל במהלך השנים בתביעות רבות של תלמידים שנפגעו בבית הספר ומחוצה לו.