נפילה במדרכה, נפילה במקום ציבורי, פגיעה כתוצאה ממפגע

נפילה במדרכה

על כל רשות מקומית בישראל מוטלת האחריות לתחזק באופן משביע רצון את המדרכות, השבילים והדרכים המצויים בתחומה.
הרשות המקומית ועובדיה צריכים לוודא כי הם אינם מעמידים בסכנה כלשהי את הולכי הרגל העוברים במדרכות ובשבילים, והם צריכים לוודא כי במדרכות לא קיימים בורות, ואין שברים במדרכות, ואין סדקים ולא הושארו פתחי ביוב פתוחים, וכל מכסי הביוב שלמים, ויש תאורת רחוב מספקת להליכה בלילה, ולא קיימים שום מפגעים או מכשולים אחרים שיכולים לסכן את הולכי הרגל.

במידה ורשות מקומית התרשלה במילוי חובתה, ועובדיה לא דאגו לתחזק כראוי את הדרכים העוברים בשטחה, ואדם נפגע כתוצאה מכך, יש לו זכות תביעה כנגד הרשות המקומית.חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה בית המשפט יקבע כי העירייה התרשלה במילוי תפקידה, ובפסיקת בתי המשפט נקבע לא פעם כי הערים בישראל אינן מקומות סטריליים, ובכל עיר יש עשרות קילומטרים של מדרכות ועובדי העירייה לא יכולים להבחין בכל סדק או בור קטן שהיה באחת המדרכות, והעירייה לא תימצא אחראית בנזיקין על כל סדק או בור קטן שהיה באחת מהמדרכות שבגללו נפגע אדם שלא שם לב היכן הוא דורך.

כדי שניתן יהיה להוכיח כי אכן התרשלה הרשות המקומית במילוי תפקידה מומלץ מאוד לצלם את המפגע בסמיכות למועד הפגיעה וזאת כדי שבית המשפט יכול להתרשם מהמפגע באופן בלתי אמצעי וכדי שיוכל להיווכח בעצמו שאכן המפגע מסכן את הולכי הרגל, ושאכן הרשות המקומית התרשלה במילוי תפקידה.

נפילה במקום ציבורי

פגיעות גוף רבות מתרחשות בעת ביקור בחנות בקניון, במסעדה, בבית מלון, בזמן בילוי בבריכה או באולם שמחות, ועוד.
כל בעל עסק המפעיל מקום בו הציבור מבקר באופן תדיר צריך לוודא כי המקום עומד בכל תקני הבנייה והבטיחות וכי במקום לא קיימים מפגעים היכולים לסכן את הציבור.
מפגעים כאלו יכולים להיות רצפות חלקות או רטובות, מדרגות שתוכננו בצורה לקויה, שיפועים מסוכנים, סדקים ובורות במעברים שלא תוקנו ועוד.
במידה והפגיעה התרחשה בעקבות מפגע שהיה במקום או רשלנות של עובדי המקום לנפגע יש זכות לתבוע את בעל המקום ואת חברת הביטוח שביטחה את המקום בביטוח אחריות לצד ג'.